BIP
18 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
Sala tradycji

1)    Sala tradycji 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego znajduje się na terenie dawnych austro-węgierskich koszar z początku XX wieku,
w których obecnie stacjonuje batalion w Bielsku-Białej
przy ulicy Bardowskiego 3. Sala tradycji powstała  27 września 1966 r.  
Jej obecny kształt jest efektem gruntownego remontu przeprowadzonego
w 2014 roku, w wyniku którego  nabrała nowego blasku i stanowi jeden
z elementów promocji jednostki wśród społeczeństwa.

2)    W  głównym pomieszczeniu sali tradycji przybliżona  jest historia powstania  jednostki oraz kolejne etapy jej transformacji na przestrzeni lat do czasów współczesnych. Przedstawione są formacje, po których batalion dziedziczy tradycje oraz dokumenty dotyczące nadania  sztandaru jednostce, ufundowanego przez społeczeństwo i Rade miasta Bielska-Białej.
Na sali znajduję się również popiersie patrona naszego batalionu  
kpt. Ignacego Gazurka, żołnierza 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Na jednej ze ścian umieszczona jest tablica z wszystkimi dowódcami, którzy dowodzili 18 batalionem.
W kolejnym pomieszczeniu znajdują się gabloty z krótkimi opisami misji,
w których batalion brał udział od początku istnienia, aż do czasów współczesnych oraz sylwetkami przedstawiającymi żołnierzy z danego okresu. Jedna ze ścian pomieszczenia w całości poświęcona
jest żołnierzom naszej jednostki, którzy polegli w czasie wykonywania obowiązków służbowych w kraju i poza jego granicami.  W gablotach
są także zgromadzone puchary i dyplomy, które batalion zdobył w ramach współzawodnictwa wojskowego, a także liczne  ryngrafy i deski pamiątkowe otrzymane od dowódców jednostek Wojska Polskiego oraz innych
państw NATO.
Do  jednych z najcenniejszych zbiorów można zaliczyć dokumenty
po żołnierzach 18 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, które są wystawione
w jednej z gablot, a także odznaki i dokumenty związane z 1 Samodzielną Brygadą Spadochronową, w której służył patron naszej jednostki. Ciekawym elementem przedstawionym w Sali Tradycji są ekspozycje manekinów prezentujących sylwetki spadochroniarzy  Wojska Polskiego
w umundurowaniu oraz wyposażeniu, które nosili i używali w danym okresie. Daje nam to obraz, jak z biegiem  lat ewoluowało, to co nosili
i używali w codziennej służbie  spadochroniarze.

3)    Sala Tradycji przede wszystkim jest wykorzystywana do uroczystych  pożegnań przez dowódcę żołnierzy odchodzących z jednostki
lub  żegnających się ze służbą w mundurze. Kolejną ważną funkcją,
jaką spełnia jest przybliżenie historii batalionu społeczeństwu podczas
dni otwartych koszar.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych