BIP
18 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
Wydarzenia
Dragon - 17.
23.09.2017
Uroczyste rozpoczęcie.

Uroczystą zbiórką batalionu, rozpoczęło się w "osiemnastce" ćwiczenie
pk. Dragon - 17, w którym, jako jeden z ćwiczących związków taktycznych,
bierze udział 6 Bbrygada Powietrznodesantowa. Teraz czekamy na zadania,
które postawi nam przełożony.
kpt. Paweł ALEKSY


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych