BIP
18 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
Wydarzenia
ŚWIĘTO BATALIONU.
10.10.2017
Uroczysty Capstrzyk.

Tradycyjnie już, spadochroniarze 18 batalionu rozpoczęli swoje święto Uroczystym Capstrzykiem, który zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym odbył się w godzinach wieczornych i był poprzedzony Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. Odczytaniem Apelu Poległych i oddaniem salwy honorowej uczczono pamięć żołnierzy, którzy polegli
w służbie Ojczyzny. Jak co roku, w uroczystości udział wzięli liczni zaproszeni goście
w tym rodziny poległych Spadochroniarzy.kpt. Paweł ALEKSY


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych