BIP
18 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
Wydarzenia
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!!!
06.11.2017
Żołnierska Pamięć

Kultywowanie pamięci tych, którzy służąc Ojczyżnie, oddali to co najcenniejsze - własne życie, to zaszczytny obowiązek. To nie tylko zdjęcia w sali tradycji jednostki wojskowej i życiorysy spisane na kartach kronik. To wciąż podtrzymywane wspomnienia i przykład dla kolejnych pokoleń żołnierzy. W związku z tym, jak co roku, z okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych, delegacje żołnierzy 18 batalionu wystawiły posterunki honorowe oraz złożyły wiązanki kwiatów, w miejscach pamięci narodowej oraz na grobach poległych Kolegów.kpt. Paweł ALEKSY


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych