BIP
18 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
Wydarzenia
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA.
28.12.2017
Zakończenie turnusu.

Uroczystą zbiórką zakończyło się szkolenie III turnusu służby przygotowawczej. Dowódca batalionu podziękował elewom za wzorowa postawę i duże zaangażowanie jakim wykazali się podczas szkolenia, a wyróżniającym się żołnierzom wręczył listy gratulacyjne. Uroczystość zakończyła się defiladą.


kpt. Paweł ALEKSY


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych