BIP
18 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
Wydarzenia
SPOTKANIE OPŁATKOWE.
28.12.2017

Jak co roku, przed Świętami Bożego Narodzenia odbyło się w naszej jednostce spotkanie opłatkowe. Po powitaniu przez dowódcę batalionu licznie zgromadzonych żołnierzy i pracowników cywilnych, nastąpiły życzenia i wspólna modlitwa. Uroczystość zakończył poczęstunek przygotowany przez żołnierzy kompanii logistycznej.


kpt. Paweł ALEKSY


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych