BIP
18 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
Wydarzenia
NOWY ROK SZKOLENIOWY.
09.01.2018
Inauguracja szkolenia.

W dniu 08.01.2018 r. uroczystą zbiórką, rozpoczął się nowy rok szkoleniowy. Była to okazja do podsumowania osiągnięć batalionu w minionym roku i przedstawienia zadań do realizacji w roku 2018. Dokonali tego, reprezentujący Dowódcę 6 Brygady Powietrznodesantowej Szef Szkolenia oraz Dowódca batalionu. Tradycyjnie już, podsumowano współzawodnictwo sportowe batalionu. Znów najlepsze okazały się pododdziały szturmowe. Pierwsze miejsce zajęła 2 kompania szturmowa, a kolejne kompanie 1 i 3. Dowódcy zwycięskich pododdziałów otrzymali pamiątkowe puchary.
kpt. Paweł ALEKSY


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych