BIP
18 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
Wydarzenia
SZKOLENIE POLIGONOWE
30.03.2018
W dniach 25.02-31.03.2018 r. 18 batalion powietrznodesantowy wziął udział w szkoleniu poligonowym w Wędrzynie. Przez ponad miesiąc żołnierze wykonali dziesiątki strzelań oraz doskonalili się w zakresie sztuki wojskowej.

Głównym celem poligonu była certyfikacja drużyn batalionu. Dodatkowo, w ramach
2 kompanii szturmowej szkolili się żołnierze powołani na ćwiczenia rezerwy. Zajęcia obejmowały działania z tzw. czarnej, zielonej i czerwonej taktyki. Warunki atmosferyczne nie rozpieszczały żołnierzy. Czasami temperatura spadała do -20 stopni Celsjusza co w połączeniu z zimnym wiatrem utrudniało działanie.
„W największe mrozy z trudem ściągało się język spustowy aby oddać strzał”, powiedział jeden z żołnierzy. Szkolenie było bardzo dynamiczne. Sprawdzano żołnierzy w zakresie bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią, umiejętności prowadzenia działań taktycznych oraz dowodzenia w walce w terenie zurbanizowanym. Oceniono zdolność przetrwania w trudnych warunkach pogodowych oraz umiejętności metodyczne i merytoryczne dowódców w prowadzeniu zajęć. Kapryśna, marcowa pogoda pozwoliła również na kształtowanie odporności psychofizycznej żołnierzy podczas prowadzenia działań w różnych warunkach. Podsumowując poligon dowódca 3 kompanii szturmowej wysoko ocenił prowadzone strzelania w budynkach oraz na pojazdach. „Kompania zakończyła poligon wykonując szturm wzmocnionym plutonem w terenie zurbanizowanym. Takie szkolenie daje możliwość sprawdzenia umiejętności indywidualnych i zespołowych żołnierzy w czasie działania. Poligon pozwolił mi na dokładną ocenę tego co zostało w pełni opanowane przez podwładnych, a także zauważyć to, co wymaga jeszcze dopracowania i szlifu”. Wielu z nowoprzybyłych do 18 batalionu żołnierzy miało okazję odbyć szkolenie ogniowe z tematyki BLOS (Broń-Lufa-Otoczenie-Spust), wykonać rzut granatem bojowym oraz wziąć udział w wielu treningach. Podczas miesięcznego szkolenia nad całością działań czuwał Dowódca batalionu ppłk Rafał KOWALSKI. Na zakończenie powiedział: „Ćwiczenia poligonowe są zawsze wyzwaniem dla żołnierzy i ich dowódców. Pozwalają zweryfikować umiejętności w praktycznej realizacji zadań taktycznych. Dziękuję wszystkim za dobrze wykonaną pracę oraz zaangażowanie widoczne w działaniu. Kolejny raz potwierdziliście wysoki kunszt i wartość bojową”.


Tekst: por. Anita Skowron Zdjęcia: plut. Rafał WOLAŃSKI, szer. Jakub TARNAWSKI


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych