BIP
18 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
Wydarzenia
BIAŁO-CZERWONA MAJÓWKA
07.05.2018
W dniach 2-3 maja 2018 r. żołnierze 18 batalionu powietrznodesantowego uroczyście obchodzili Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Konstytucji 3 Maja.

2 maja w czasie uroczystej zbiórki, na placu apelowym, odczytano rozkaz okolicznościowy, a Dowódca ppłk Rafał KOWALSKI wyróżnił najbardziej zasłużonych żołnierzy wręczając im flagi z dedykacją: „Niniejszym słowem swym ręczę, iż flaga ta, na maszcie Jednostki Wojskowej 1328, łopocząc o żołnierskiej naszej powinności wobec Ojczyzny codziennie przypominała”. Każda flaga zdjęta z masztu, złożona zgodnie z ceremoniałem i włożona do ozdobnej ramy. Wyróżnienie wyjątkowe, o wielkim znaczeniu dla każdego żołnierza. Któż z nas, nie wspomina chwil przepełnionych tęsknotą, dumą czy wzruszeniem, kiedy na maszt wciągana była „biało-czerwona”? W drugim dniu uroczystości, na Placu Ratuszowym, świętowano uchwalenie Konstytucji 3 Maja. W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych, służb mundurowych, Młodzieżowej Rady Miasta, harcerzy, a także poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz stowarzyszeń i szkół. Całość uświetniła obecność pocztu sztandarowego i kompanii honorowej bielskiej Jednostki, którą reprezentował osobiście Dowódca batalionu. Po wystąpieniach okolicznościowych złożono kwiaty przy pomniku Konfederatów Barskich, a uroczystości zakończyły się przemarszem ulicami Bielska do Katedry p.w. św. Mikołaja, gdzie odprawiono mszę świętą w intencji Ojczyzny. Konstytucja 3 Maja została ustanowiona w 1791 roku i była najważniejszą ustawą w Polsce. Stanowiła próbę radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw. Dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą oraz zlikwidowała wolną elekcję. Ryszard Przymus powiedział kiedyś: „Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna”. Nic dodać, nic ująć. W słowach tych, doskonale zawarta jest cała doniosłość majowych świąt.

Tekst: por. Anita SKOWRON Zdjęcia: por. Anita SKOWRON, st.szer. Rafał HANKUS


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych