BIP
18 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
Pamieć poleglych
POLSKI KONTYNGENT WOJSKOWY
W SKŁADZIE MIĘDZYNARODOWYCH SIŁ STABILIZACYJNYCH
W REPUBLICE IRAKU
kapitan Sławomir Stróżak – dowódca plutonu, 18 bielski batalion desantowo-szturmowy - poległ w dniu 08.05.2004r.
Pełnił służbę w składzie II zmiany - wykonywał zadania mandatowe poza bazą w czasie patrolu wraz z pododdziałem. W trakcie realizacji zadania bojowego doszło do wybuchu improwizowanego urządzenia wybuchowego (IED) na trasie patrolu. Odniesione obrażenia w wyniku eksplozji spowodowały jego śmierć. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym Parafii św. Franciszka z Asyżu, Bielsko-Biała-Wapienica, ul. Przy Torach 1.
 • pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski /PPRP – rej.86/2004 – 12.05.2004r./,
 • uhonorowany pośmiertnym wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego /Decyzja nr 273/Pers. Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2004r./,
 • pośmiertnie mianowany do stopnia wojskowego kapitana,
 • decyzją nr 230/MON/PSSS Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2004r. nadano 2 kompanii szturmowej 18 bielskiego batalionu desantowo-szturmowego 6 Brygady Desantowo-Szturmowej imię kpt. Sławomira Gabriela Stróżaka.
kapral Sylwester Kutrzyk - kierowca-radiotelefonista, kompania moździerzy, 18 bielski batalion desantowo-szturmowy – poległ w dniu 19.08.2004r. Pełnił służbę w składzie III zmiany - wykonywał zadania mandatowe kierując pojazdem w składzie patrolu jadącym do centrum miasta Al. Hillah, celem wzmocnienia tamtejszego posterunku Policji. W wyniku wypadku drogowego spowodowanego przez ostrzał irackich rebeliantów, doznał poważnych obrażeń ciała, które w konsekwencji spowodowały jego śmierć. Pochowany na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach, ul. Kozielska 120.
 • pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Zasługi za Dzielność /PPRP – rej.199/2004 – 20.08.2004r./,
 • pośmiertnie mianowany do stopnia wojskowego kaprala,
 • uhonorowany pośmiertnym wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego w 2005r.
 • w Kościele Garnizonowym w Gliwicach odsłonięto w dniu 13.09.2009r. tablicę upamiętniająca kpr. ndt. Sylwestra Kutrzyka.
kapral Grzegorz Rusinek – celowniczy moździerza, 3 kompania szturmowa, 18 bielski batalion desantowo-szturmowy – poległ w dniu 19.08.2004r.
Pełnił służbę w składzie III zmiany - wykonywał zadania mandatowe uczestnicząc w patrolu jadącym do centrum miasta Al. Hillah, celem wzmocnienia tamtejszego posterunku Policji. W wyniku wypadku drogowego spowodowanego przez ostrzał irackich rebeliantów, doznał poważnych obrażeń ciała, które w konsekwencji spowodowały jego śmierci. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym Gliwice-Sośnica, ul. Cmentarna.
 • pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Zasługi za Dzielność /PPRP – rej.199/2004 – 20.08.2004r./,
 • pośmiertnie mianowany do stopnia wojskowego kaprala,
 • uhonorowany pośmiertnym wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego w 2005r.
 • w Kościele Garnizonowym w Gliwicach odsłonięto w dniu 13.09.2009r. tablicę upamiętniająca kpr. ndt. Grzegorza Rusinka.
kapral Artur Pyc – kierowca, 1 kompania szturmowa, 18 bielski batalion desantowo-szturmowy - zmarł w dniu 08.09.2009r.
Pełnił służbę w składzie V zmiany – w dniu 22.05.2009r. kierując pojazdem uczestniczył wraz z innymi żołnierzami w patrolu na drodze Kabul – Kandahar. W okolicach miejscowości Qarabagh przy pojaździe, w którym się znajdował doszło do eksplozji miny pułapki. W wyniku wybuchu ładunku wybuchowego doznał poważnych i rozległych obrażeń ciała. Został przewieziony z Afganistanu poprzez amerykańską bazę w Ramstein /Niemcy/ do Polski. Zmarł w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Lublinie. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Rejowcu ul. Dąbrowskiego.
 • pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego /PPRP – rej.307/2009 – 10.09.2009r./,
 • pośmiertnie mianowany do stopnia wojskowego kaprala /Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 1379/Kadr z dnia 10.09.2009r./,
 • Prezydent RP nadał pośmiertnie Gwiazdę Afganistanu /PPRP – nr 308/09 – 10.09.2009r./,
 • uhonorowany pośmiertnym wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego /Decyzja nr 299/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 sierpnia 2010r./.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych