BIP
18 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
Akty prawne

DECYZJA Nr 187/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 czerwca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi


pobierzDECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 grudnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi
i innymi partnerami społecznymi


pobierzMinisterstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych