BIP
18 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
Oferty pracy

Jednostka Wojskowa 1328 Bielsko-Biała z siedzibą przy ul. Bardowskiego 3 poszukuje pracownika na stanowisko w Wojskowej Straży Pożarnej:

  • Ratownik ( pełny etat – praca zmianowa ).
Wymagania:
  • wykształcenie – średnie;
  • niekaralność;
  • polskie obywatelstwo;
  • posiadanie tytułu ratownika;
  • staż pracy w ochronie przeciwpożarowej – 3 lata ( udokumentowany udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych );
  • bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, odpowiedzialność.
Dodatkowe wymagania:
  • ukończone kursy pożarnicze ( szkolenie podstawowe w zawodzie strażak lub kursy OSP);
  • posiadanie prawo jazdy kat. C;
  • uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
Zatrudnienie od 01.06.2018 r.
Miejsce pracy: powiat bielski.
Zgłaszanie kandydatur do dnia 25.04.2018 r do godz. 10.00.
Oferty składać w kancelarii jawnej JW 1328 Bielsko-Biała.
Informacji udziela: starszy referent sekcji personalnej S-1

mgr Renata FARBOTKO ( tel. 261 123 285 ).

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych