BIP
18 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
Kto jest kim

 

Dowódca 18 bpd

podpułkownik Rafał KOWALSKI

 

 

Ppłk Rafał KOWALSKI urodził się 16 listopada 1971 r. w Łopusznie k. Kielc. W latach 1990 – 1994 studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu na kierunku Rozpoznanie Ogólnowojskowe. Po promocji na stopień podporucznika został skierowany do służby w 16 batalionie rozpoznawczym w Szczecinie,  gdzie objął stanowisko dowódcy plutonu – dowódcy grupy rozpoznawczej, następnie pełnił obowiązki dowódcy 3 kompani rozpoznawczej. W 1999 roku rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP został przeniesiony do 1 Pułku Specjalnego Komandosów w Lublińcu, gdzie pełnił kolejno obowiązki dowódcy zespołu grup specjalnych, dowódcy kompanii, szefa sekcji batalionu specjalnego kończąc na oficerze sekcji sztabu pułku.
W międzyczasie ukończył WKS oficerów działań specjalnych. W 2004 roku przeniesiony do ówczesnej 6 Brygady Desantowo – Szturmowej na stanowisko oficera operacyjnego. W 2007 roku objął stanowisko dowódcy kompani rozpoznawczej w 6 batalionie dowodzenia gdzie w 2008 roku dowodzony przez niego pododdział wyróżniony został honorowym tytułem „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych”. W 2009 roku rozpoczął służbę w 16 batalionie powietrznodesantowym na stanowisku szefa sztabu batalionu. W tymże roku, wraz z 16 batalionem powietrznodesantowym, wyznaczony został do pełnienia obowiązków szefa sztabu Zgrupowania Bojowego A w ramach V zmiany PKW Afganistan.
Od października 2012 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy – szefa sztabu 6 batalionu logistycznego, a w 2015 r. został wyznaczony na stanowisko szefa sekcji szkoleniowej w Dowództwie 6 Brygady Powietrznodesantowej.

Rozkazem Dowódcy Generalnego RSZ z dniem 16 stycznia 2017 r. ppłk Rafał KOWALSKI został wyznaczony na Dowódcę 18 batalionu powietrznodesantowego

Ppłk Rafał KOWALSKI ukończył również  studia magisterskie na  Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku administracja publiczna, a także  studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe.

Prywatnie interesuje się historią współczesną, historią wojskowości oraz modelarstwem.

 

 

Zastępca Dowódcy / Szef Sztabu

Major Sławomir KOŻUCH


Mjr Sławomir Kożuch urodził się 28 marca 1975 r. w Wodzisławiu Śląskim. W 1995 roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej im. T. Kościuszki, którą ukończył z czołową lokatą za co został wyróżniony Srebrnym Pierścieniem Uczelni.  Pierwsze stanowisko służbowe objął w 1999 r. w 18 batalionie powietrznodesantowym na stanowisku dowódcy plutonu. W 2003 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 3 kompanii szturmowej w 18 batalionie, a w 2004 r. rozkazem Ministra Obrony Narodowej mianowany na stopień kapitana. Mjr Sławomir Kożuch jako dowódca kompanii bojowej w 2004 r. wziął udział w II zmianie PKW Irak za co został wyróżniony Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju oraz odznaczeniem „Gwiazda Iraku”. W 2009 r. również jako dowódca kompanii bojowej wziął udział w V zmianie PKW Afganistan za co został wyróżniony odznaczeniem „Gwiazda Afganistanu”. W roku 2010 mjr Sławomir Kożuch objął stanowisko szefa sztabu 18 batalionu powietrznodesantowego i tego samego roku został odznaczony Brązowym Medalem Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny. Aktualnie pełni obowiązki zastępcy dowódcy i szefa sztabu 18 batalionu powietrznodesantowego. Mjr Sławomir Kożuch ukończył studia cywilne na Akademii Pedagogicznej w Krakowie o specjalności pedagogika - wychowanie obronne oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe. Do największych sukcesów zawodowych mjr Sławomir Kożuch zalicza fakt, że nigdy nie stracił żadnego żołnierza w działaniach bojowych, do sukcesów osobistych natomiast to, że jest szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci.


 

 

 

 

 

 

 

POMOCNIK DOWÓDCY DO SPRAW PODOFICERÓW

st.chor. Robert TOBOŁA

tel: 261 123 471


PSYCHOLOG-KONSULTANT DOWÓDCY DS. PROFILAKTYKI PSYCHOLOGICZNEJ
mgr Agnieszka ZIELIŃSKA

przyjmuje w godz. 7.30-15.30 (pn-pt)

tel: 261 123 380


OFICER PRASOWY

kpt. Paweł ALEKSY

tel: 261 123 228


RADCA PRAWNY

Agnieszka MACURA

tel: 261 123 256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych